Mapa stránok
BOHOSLUŽBY -> Komentáre

Prví kresťania prinášali svoje dary nielen ako obetu Bohu, ale aj ako prejav bratskej lásky. V tomto duchu uvedomenia si našej závislosti na Bohu a prežitia bratského spoločenstva prinášame aj my tieto obetné dary pri sv. omši, ktorá je obetovaná pri príležitosti privítania relikvie sv. Cyrila.

Prijmi Pane tieto dary:

Obrázky sv. Cyrila – žiaci (deti) z Materskej školy:
Hoci sme len dietky malé,
no ctiť si chceme neustále,
sv. Cyrila- nositeľa viery,
v ktorú denno-denne chceme žiť a veriť.
Preto prijmi pane tieto obrázky,
ako prejav našej viery a lásky.

Obrázková biblia – žiaci 1.ročníka Základnej školy:
Aj my prváčikovia, dnes ešte malí
by sme Ťa obrázkovou bibliou radi obdarovali.
Aj v nej sa obraz sv. Cyrila vyníma,
ako prejav vďaky to každé dieťa vníma.

Zapálené sviece – žiaci 2.ročníka Základnej školy:
Prijmite svetlo Kristovo,
aj toto pri krste z úst kňaza zaznelo.
Preto prinášame tieto zapálené sviece,
nech ich jas a svetlo v našich srdciach stále sa trbliece.
Svetlo našej viery, nech nikdy nevyhasne,
nech príchod sv. Cyrila vnímame pokojne a jasne.

Chlieb – žiaci 3.ročníka Základnej školy:
Chlieb náš každodenný daj nám dnes,
ako symbol vďačnosti za sv. Cyrila chceme Ti doniesť.
Nech nám nikdy nechýba, prosíme úprimne,
my žiaci tretiaci, čo prácu pekárov naozaj si ctíme.

Hrozno – žiaci 4.ročníka Základnej školy:
Hrozno- výsledok viničného plodu
prináša vďaku a radosť za plodnú úrodu.
Nech dnešná krásna slávnosť tiež plodná je,
prináša úrodu každému, kto ju potrebuje.

Voda – žiaci 5.ročníka Základnej školy:
Pri sv. omši spojenie vody a vína,
nám symbol nášho spojenia s Kristom pripomína.
Nech vždy a v každom čase s Kristom sme spojení,
nech z tohto symbolu stále sme nadšení.

Víno – žiaci 6.ročníka Základnej školy:
Obrazom života plného radosti je víno- ďalší dar,
preto ho v dnešnú slávnosť prinášame pred oltár.
Nech nám pán Boh žehná dni plné radosti, nech život žijeme k tejto spokojnosti.

Hostie – žiaci 7.ročníka Základnej školy:
Hostiu na Božie Telo v omši premení kňaz,
v bohoslužbe obety vyzýva všetkých nás,
by pre naše duše pokrmom sa stalo, by chlebom života  v nás zostalo.

Kalich – žiaci 8.ročníka Základnej školy:
V kalichu prinášame telo a krv Krista,
keď premena chleba a vina je naozaj istá.
Že pokrmom pre naše duše oba sa stali,
len v čistých bez hriechu v každom ostali.

Misál – žiaci 9.ročníka Základnej školy:
Liturgické knihy- misál prinášame,
ich obrazy si vážime, úctu k nim máme.
Chceme ich študovať, duchovne sa vzdelávať,
viery v Ježiša Krista nikdy sa nevzdávať.
Učenie sv. Cyrila nech ku každému mieri,
ďakovať mu chceme za príchod, za písmo za šírenie viery.

 

Pocet navstevnikov stranky: