Mapa stránok

ÚVOD

            Vdp. Peter Petrek
             správca farnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚVOD -> DETI

Detské sv. omše r.2015(štvrtok) farnosť Lúčky – filialka Kalameny            

08.10.15                                                     

15.10.15                                                    

22.10.15

29.10.15                                             

05.11.15                                                  

12.11.15                                                     

19.11.15

26.11.15                                                    

10.12.15      

                                            

Vo štvrtok sa v našej farnosti počas školského roka konajú detské sv. omše.

Bývajú tematicky zamerané. Nechýba na nich okrem detí a našeho pána farára ani kufrík a kronika. V kufríku je vždy ukryté nejaké prekvapenie - "pomôcky" ku príhovorom pre deti. Niekedy dostanú deti úlohu aj na doma a pri každej sv.omši dostane za úlohu niekto nakresliť do kroniky, o čom bol príhovor, čo nové sa dozvedeli...

Postupne Vám budeme scanovať obrázky z kroniky, aby ste si ich mohli pozrieť aj Vy.
Kliknutím na jednotlivé obrázky si ich môžete pozrieť vo väčšom zobrazení.

Obrázky v tomto stĺpci sú z kroniky KALAMENY           Obrázky v tomto stĺpci sú z kroniky LÚČKY

 tu sú obrázky   z kroniky Kalameny                          tu sú  obrázky z kroniky Lúčky  

 


 25.1.2013 TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA ZJEDNOTENIE KRESŤANOV

Každoročne sa slávi Týždeň modlitieb za zjednotenie kresťanov a to od 18.-25. januára Počet kresťanov na svete, čiže tých, ktorí veria v Ježiša Krista a v Trojjediného Boha, je okolo dvoch miliárd, to je asi tridsať percent všetkých obyvateľov našej planéty.  Kresťania - jednotlié cirkvi - boli názorne predstavení  pomocou predlžovačky. Každá zástrčka predstavuje jednu cirkev, napr:  Rímsko-katolícka cirkev, Ortodoxná – pravoslávna cirkev, Evanjelická cirkev augsburského vyznania, Reformovaná cirkev,  Anglikánska cirkev... Všetci sme "napojení na jeden zdroj" - Boha - Ježiša Krista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.1.2013 SV. ANTON PADUÁNSKY

 Sv. Anton Paduánsky patrí nepochybne medzi najväčšmi uctievaných svätých. Zvlášť povesť divotvorcu a patróna stratených vecí mu získala medzi ľudom úctu. Určite sa vám stalo, že ste niečo už stratili a veľmi ste to hľadali, pýtali sa všetkých, či to niekde videli, našli...  Ak sme niečo stratili,  vtedy  nám často naše starké poradili, že treba úpenlivo prosiť sv. Antonka o pomoc a on nám určite pomôže a stratenú vec nájdeme. Stalo sa vám, že ste sa aj vy niekde stratili v cudzom meste, obchode? Vtedy  nám pomohli iní ľudia, aby nás naši našli...  Oveľa horšie by bolo, ak by sme sa stratili BOHU.  Vtedy sa musíme "nájsť" a vrátiť k Nemu.  A k tomu je potrebné si  navzájom pomáhať - v škole, vonku, doma...
životopis sv. Antona Paduánskeho si môžete prečítať tu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.1.2013 TRAJA KRÁLI

Traja králi je označenie troch mudrcov opísaných v Evanjeliu podľa Matúša  Boli to prví pohania, ktorí uverili v Ježiša.  Ich mená sú: Gašpar, Melichar a Baltazár. V rímskokatolíckej cirkvi sa ich sviatok slávi 6. januára v rámci sviatku Zjavenia Pána. Počas tohto sviatku sa posväcujú domy, pričom nad dvere kňaz píše podľa aktuálneho roku výraz v tvare 20-C+M+B-13 (Christus mansionem benedicat - Kristus nech žehná tento dom). Toto sa však často chybne vysvetľuje ako 20-G+M+B-13 podľa začiatočných písmen údajných mien troch kráľov.
Deti boli oblečené za Kráľov aj s primeranými darmi, ktoré priniesli Jezuliatku do jasieľ. Tak ako Traja Králi priniesli a nechali Ježiškovi dary, tak aj my máme prinášať dary ostatným deťom a nečakať za to od nich odmenu.

       

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 7.2.2013 MASKY

Na detskej sv. omši sme mali posledný "FAŠIANG". Deti boli oblečené  v maskách a v rámci príhovoru pána farára sa dozvedeli, aký je rozdiel medzi: 1.Bálom, 2.Plesom a 3.Karnevalom.
1. Bál - na ten sa ľudia obliekajú a chodia v historických a dobových kostýmoch, na očiach si držia masku - napr. ako ste to mohli vidieť v  rozprávke "3 oriešky pre popolušku".
2. Ples - ľudia sa obliekajú do moderných - väčšinou dlhých šiat. Pán farár povedal: "Vaši rodičia keď idú spolu na ples sú  zladení. Napríklad: mamička má modré šaty - otecko má modrú kravatu, žlté šaty - žltá kravata... A ja, kedže nemám ženu - chodím bez kravaty." :)
3. Karneval -  všetci sú oblečení v maskách a kostýmoch. Niekedy to bolo kvôli tomu, že ľudia verili, že keď sa takto oblečú, tak diabol sa ich zľakne a odíde od ních preč a nechá ich na pokoji...
Treba sa zabávať, ale slušne, aby sme mohli žiť aj potom bez "masky" pred ľuďmi. A je samozrejmé, že pred Bohom nám nepomôže žiadna maska!

 maska

14.2.2013  sv. Valentín - SRDIEČKA

Deti si doma pripravili a priniesli srdiečka, v ktorých bolo napísané: "MILUJEM JEŽIŠA". Bolo to z dôvodu, že bol práve sviatok sv. Valentína a zároveň už aj pôstne obdobie.  A tak nám pán farár rozprával o láske. O láske k sebe navzájom, k spolužiakom, súrodencom, rodičom... Dozvedeli sme sa, že  najviac máme milovať BOHA, lebo aj Jeho Syn Ježiš nás miluje a svoje srdce má otvorené (prerazené) kvôli nám všetkým  - z lásky...
 

srdce

21.2.2013 KLINCE

Na ukážke prázdneho dreveného KRÍŽA pred oltárom bolo deťom názorne ukázané, koľkými klincami bol náš Priateľ Ježiš ukrižovaný a akú bolesť musel prežiť, a to všetko len a len kvôli naším hriechom. 1.Uvedomili sme si tieto hriechy; 2. odprosili sme za ne 3. a samozrejme sme za obetu ukrižovania poďakovali - výsledok "3" klince.  Deti si tiež priniesli klince  (rôznej veľkosti) a pribíjali ich na pripravený drevený kniž, aby si uvedomili, čo robili vojaci, ale aj "ja" osobne, keď hriechom pribíjam Ježiša na kríž...

 

 28.2.2013

 

 4.4.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

Pocet navstevnikov stranky: