Mapa stránok

ÚVOD

            Vdp. Peter Petrek
             správca farnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚVOD -> SENIORI

Aktívny život seniorov má zelenú

Vo farnosti Lúčky (okres Ružomberok) sa v mesiacoch júl až november realizoval projekt zameraný na zlepšenie kvality života seniorov nad 60 rokov z obcí Lúčky a Kalameny s názvom „Aktívny život seniorov má zelenú“. Uskutočnilo sa 10 zaujímavých stretnutí, ktoré sa konali najmä v novozriadenej Čajovni Jána Pavla II. vo farskej budove.

Seniori v rámci tvorivých dielní vyrábali zaujímavé výrobky z papiera a z prírodných materiálov. Tri stretnutia boli zamerané na premietanie filmov a diskusiu o nich. Tvorcovia filmu 22 hláv prišli osobne predstaviť zaujímavý dokument z obdobia totalitného režimu. Počas viacerých prednášok mali seniori možnosť získať informácie o správnom využívaní médií, o výrobe papiera na Slovensku a remeslách, ktoré kompenzačné pomôcky môžu využívať pri zdravotnom postihnutí, aké je to aktívne starnutie a ako si trénovať pamäť, ako pomôcť rodinám, kde niektorý z členov má Alzheimerovu chorobu. Podujatia sa uskutočnili v spolupráci s lektormi z Katolíckej univerzity a z Liptovského múzea v Ružomberku.

Zaujímavé bolo najmä spoločné stretnutie troch generácií, v rámci ktorého si vymenili svoje zážitky a vedomosti seniori s juniormi. Najprv spoločne nazreli do života obcí v minulosti prostredníctvom historických fotografií. Mladí ukázali svojim starkým: ako pracujú na počítačoch, ako funguje internet a ako sa dá prostredníctvom neho vzájomne komunikovať. Rodinnú atmosféru dotvorili chutné koláčiky (ktoré napiekli seniori), dobrá nálada, spev a zaznela aj harmonika.

Podujatia, na realizácii ktorých sa podieľali mnohí dobrovoľníci z farnosti, zaktivizovali seniorov k pravidelným stretnutiam, ktoré budú pokračovať aj po ukončení projektu. Tento projekt sa uskutočnil vďaka grantovému programu Zelená pre seniorov Nadácie Orange.

TK KBS informoval Peter Kvasňák

zdroj: tkkbs


Ukončením projektu sa stretnutia seniorov v Čajovni Jána pavla II. vo farskej budove nekončia. Pripravujeme ešte ďaľšie podujatia pre seniorov, na ktoré Vás už teraz srdečne pozývame.

Vďaka realizácii projektu sme mohli zakúpiť pre farský úrad potrebný notebook a dátový projektor, materiál na tvorivé dielne a občerstvenie na stretnutia. Seniori sa môžu pravidelne stretávať v Čajovni Jána Pavla II. na fare. Máme možnosť premietať náučné filmy a seniori môžu na stretnutiach vyrábať zaujímavé výrobky. Po ukončení pilotného projektu plánujeme pokračovať v stretnutiach seniorov. Plánujeme aj ďaľšie stretnutia so zaujímavými hosťami a odborníkmi v rôznych oblastiach. Seniori (a nielen oni) majú na našej fare zelenú!

Hlavným cieľom pilotného projektu pre seniorov bolo:
Zlepšenie kvality života seniorov vo farnosti.

Dlhodobý cieľ:
1. Pravidelné stretávanie sa seniorov v spoločenských priestoroch fary,
2. Podpora a pomoc seniorom pri aktívnom prežívaní staroby


 

V rámci projektu sa uskutočnilo 10 nasledovných stretnutí:

 

foto zo stretnutia 23.11.2012 tu 

Fotogaléria zo stretnutia bude už čoskoro tu


Starké a staré mamy napiekli fajnotky a starkí prišli spraviť dobrú náladu.
Nuž takto nám bolo spolu na stretnutí 3 generácií veselo:  :) 

 foto zo stretnutia 26.10.2012


foto zo stretnutia 19.10.2012


 


foto zo stretnutia 28.9.2012


              


Úvodné stretnutie - predstavenie projektu

10.augusta 2012 Čajovňa Jána Pavla II.

Prednáška prof. Tadeusz Zasepa, PhD.:  Média a ich využívanie

fotodokumentácia z úvodného stretnutia tu


Sponzor projektu:

 

 

 

Partneri projektu:

        

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pocet navstevnikov stranky: