Mapa stránok

ÚVOD

            Vdp. Peter Petrek
             správca farnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚVOD -> USKUTOČNILO SA
  •  08.08.2015

  • ŽIVÝ BETLEHEM 25.12.2012 Záhrada sv. Františka (za farskou budovou)


  • PROJEKT "AKTÍVNY ŽIIVOT SENIOROV MÁ ZELENÚ" - VIII. - XI.  2012 - 11 stretnutí

  • 20. SVETOVÝ DEŇ CHORÝCH, sv.omša, pomazanie chorých, agapé v nových priestoroch, v miestnosti Jána Pavla II. vo farskej budove   11.2.2012 foto tu  •  DOBRÁ NOVINA 27.12.2011 koleda detí z eRka  • SVIATOSŤ BIRMOVANIA 25. 9. 2011 o 10.00 hod. farský kostol Lúčky

POĎAKOVANIE

Drahí veriaci z farnosti Lúčky - filiálky Kalameny...

Srdečne Vás pozdravujeme a aspoň týmto krátkym oznamom sa všetkým chceme veľmi pekne poďakovať za otvorenosť Vašich sŕdc a štedrosť milodarov, ktorými ste minulú sobotu i nedeľu, t.j. 3 - 4. septembra odpovedali na našu prosbu o podporu výstavby karmelitánskeho kláštora v Košiciach-Lorinčíku.

Celkovo ste prispeli na výstavbu kláštora nádhernou sumou: 3.258,32 €,
čo je v prepočte na staré peniaze: 98.160,- korún.

Ešte raz Vám úprimne ďakujeme, ďakujeme aj Vášmu duchovnému otcovi za skvelé prijatie a  všetkých Vás uisťujeme o našich modlitbách za Vás i Vaše rodiny.

bratia bosí karmelitáni z Lorinčíka

Kláštor bosých karmelitánov Lorinčík

Lorinčík 40, 040 11 Košice - Lorinčík


  • FUTBALOVÝ TURNAJ

Dňa 16. 08. 2011 sa na futbalovom ihrisku vo farnosti Lúčky   odohral 8. ročník futbalového turnaja miništrantov   o putovný pohár "Memorial Vdp. Kornela Brtku".
          
Výsledok v skupine mladších miništrantov:
                                                                                                       1. miesto Lúčky A
                                                                                                       2. miesto Hruštín
                                                                                                       3. miesto Lúčky B
                                                                                                       4. miesto Lisková
                                                                                                       5. miesto Kalameny
           Výsledok v skupine starších miništrantov:
                                                                                   1. miesto Liptovská Lužná
                                                                                    2. miesto Lisková
                                                                                    3. miesto Kalameny - Lúčky
                                                                                   4. miesto Hruštín
           Veľmi pekne ďakujeme všetkým organizátorom a zúčastneným, tak hráčom miništrantom,
           ako aj fanúšikom, ale aj štedrým dobrodincom
           a samozrejme nesmieme zabudnúť na pána Boha za:  - počasie,
                                                                                                   - ochranu,
                                                                                                   - ...

Pocet navstevnikov stranky: