Mapa stránok

ÚVOD

            Vdp. Peter Petrek
             správca farnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚVOD -> ŽIVOT VO FARNOSTI

 


RELIKVIA BL. JÁNA PAVLA II. VO FARNOSTI LÚČKY

 


Viac foto relikvie tu

Vysielanie v Rádiu Lumen Rodina 26.10.2012: Rodina Hrbčeková Lúčky

Po úvode ohladom čítania biblie v rodinách si môžete vypočuť svedectvo o živote rodiny Hrbčekovej z našej farnosti.


Slovensko, VIANOCE:
Farská záhrada v Lúčkach sa už druhý raz premenila na živý betlehem


Lúčky 25. decembra (TASR) – Zasnežená záhrada rímskokatolíckej farnosti v liptovskej obci Lúčky sa dnes premenila opäť po roku na nevšedný živý betlehem. V inscenovanom predstavení situovanom v prostredí skutočnej maštale účinkovali miestni veľkí i malí folkloristi, deti
z materskej školy či cirkevný spevokol.

„Po vydarenej minuloročnej premiére a prejavenom veľkom záujme verejnosti sme zorganizovali oslavu narodenia Božieho dieťaťa znovu týmto názorným spôsobom. Využívame jedinečnú možnosť, že priamo v tejto farskej záhrade chováme viaceré domáce zvieratá, medzi nimi aj troch oslíkov,“ uviedol pre TASR správca tamojšej farnosti a hlavný organizátor spomínanej akcie Peter Kvasňák.

Ucelený program sa začal na priestranstve pred kostolom sčítaním ľudu rímskym cisárom Augustom. „Aj v tomto obraze bolo premostenie viac ako 2000-ročnej histórie a našej súčasnosti, veď len pred pár mesiacmi sme všetci absolvovali ozajstné sčítanie,“ pokračoval Kvasňák s tým, že hodnovernosť biblického výjavu dotváralo, že Máriu hrala žena v požehnanom stave a Jozefa jej manžel.

„Anjeli ich voviedli do našej záhrady, kde pod kométou ležalo v jasličkách živé Jezuliatko. Počas niekoľkých hodín a opakovaní sa v úlohách Svätej rodiny, kráľov, pastierov či anjelov vystriedalo množstvo ochotných účinkujúcich. Jedinou a najlepšou odmenou im bol v zázračnej vianočnej atmosfére úprimný potlesk vďačných divákov,“ dodal správca farnosti v Lúčkach.

hri ed

zdroj: TASR


Predbežný denník udalostí na nedeľu 25. decembra

UDALOSTI Z REGIÓNOV:
Slávnosť Narodenia Pána, 25. decembra

14:30, V Lúčkach pri Ružomberku pripravujú živý betlehem
Miesto: Farnosť Lúčky (pri Ružomberku), filiálka Kalameny ::Prameň::

zdroj: www.tkkbs.sk


ŽIVÝ BETLEHEM V LÚČKACH

Rímskokatolícka cirkev – farnosť Lúčky, filiálka Kalameny a Obecný úrad Lúčky pozývajú Vás - občanov, farníkov, hostí  z blízkeho aj vzdialeného okolia, nielen z nášho milovaného Liptova, ale z celého Slovenska, aj zo zahraničia navštíviť „ŽIVÝ BETLEHEM VO FARNOSTI LÚČKY“ v nedeľu 25.12.2011 v čase 14:30 hod. - 17:30 hod. v Záhrade svätého Františka (za farskou budovou) v Lúčkach.
Očakávajú Vás predstavitelia Svätej Rodiny, pastieri, traja králi a zbor anjelov...
A to všetko v drevenej maštali so živými zvieratami, kométou a s účinkujúcimi v pestrom programe.
Program:
Lúčanček s Betlehemkou
deti z Materskej školy
deti z hnutia eRko z Lúčok a Kalamien
folklórna skupina Lúčan
cirkevný spevokol...
Aj takýmto nezvyčajným spôsobom chceme osláviť Narodenie Pána Ježiša Krista.
Na záver si spoločne zaspievame Vianočnú hymnu „Tichá noc...“
Na všetkých sa teší  Peter Kvasňák – správca farnosti Lúčky.

zdroj: www.ruzomberok.sk


 

Pocet navstevnikov stranky: