Mapa stránok

FARNOSŤ

 Farnosť Lúčky patrí do Spišskej diecézy. Je začlenená do Ružomberského dekanátu. Farnosť tvoria dve samostatné obce: Lúčky a Kalameny.

Názov:       Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Lúčky
Adresa:      034 82  Lúčky 520


Správca farnosti: Vdp. Peter Petrek

Telefón:      +421 444 39 22 60
Mobil.:         +421 905 694 717

e-mail:       petrekp@gmail.com
                  lucky@kapitula.sk

IČO:            31 920 870
Bankové spojenie:  0056711370/0900 Slovenská Sporiteľňa a.s.

Meno sv. Otca :                 Pápež František, Jorge Mario Bergoglio
Biskup Spišskej diecézy:  Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD.


  Farský kostol
  povýšenie sv. Kríža v Lúčkach

  pochádza z roku 1825.
  Bol požehnaný 14.9.1825
  na sviatok Povýšenia svätého Kríža.


 
Titul kostola : Povýšenie sv. kríža
  Odpust: 14. septembra

 

 

 

Filiálny kostol
sv. Petra a Pavla v Kalamenoch

Kaplnka bola dostavaná a posvätená v roku 1921.

23.1.1994  bola posvätená prístavba hlavnej ľodi.
Z kaplnky sa stal filiálny kostol patriaci farnosťi Lúčky.
   
Odpust: 29. júna

 

CELODENNÁ POKLONA SVIATOSTI OLTARNEJ
28. marca
2.augusta
17.novembra
Triduum pred Popolcovou stredou
 

FARSKÁ RADA
Dňa 01.12.2016 bola ustanovená farská pastoračná a hospodárska rada,
s platnosťou od 08.12.2016 na obdobie piatich rokov do roku 2021 vo farnosti Lúčky - filiálka Kalameny.  
  
Členovia (zoznam podľa abecedy)

Farská pastoračná rada:
1. FEROVÁ Margita (Kalameny)
2. HAZUCHA Jozef Mgr. (Kalameny)
3. HOLIČKOVÁ Martina Ing. (Lúčky)
4. SENKOVÁ Monika (Lúčky)
5. ŠVIDROŇOVÁ Eva 
(Lúčky)

Farská hospodárska rada:
1. ČESÁK Július (Kalameny)
2. GARAJOVÁ Miroslava Ing. (Lúčky)
3. MELKO Ján (Lúčky)
4. LOVICHOVÁ Katarína (Kalameny)
5. PECHOVÁ Monika (Lúčky)

 

Pocet navstevnikov stranky: