Mapa stránok

FOTO GALÉRIA

 

FOTO GALÉRIA -> 2009

 

u nás
Lúčky Kalameny Akcie vo farnosti
Detská sv. omša 15.01. Sviatok obrátenie sv. Pavla apoštola  Monika Kandráčová
Detská sv. omša 22.01. Popolcová streda     Fara, kostol
Detská sv. omša 19.02.  Detská sv.omša sv.Jozefa     Miništranti na oslave 40.
Detská sv. omša 26.02.  Kvetná nedeľa 05.04. Sochy zo snehu
Krížová cesta - členovia farskej charity  Zelený štvrtok09.04. Spevokol vo Veľkej Lomnici 
Krížová cesta - miništranti  KC 10.04. Veľký piatok  Folklórnici na oslave 40.
Detská sv.omša sv.Jozefa 19.03. Veľký piatok 10.04. Poľovníci na oslave 40.
Krížová cesta-detí 20.03. Boží hrob
Sústredenie detí z L. Lužnej
Krížová cesta-mládež 27.03. Biela sobota Spevokol na oslave 40.
Krížová cesta-mládež 03.04. Veľkonočná nedeľa 12.04. Úprava okolia
Krížová cesta speváci 05.04. Detská sv.omša 16.04.09  80. rokov života vdp. Vincent Dorník
Kvetná nedeľa 05.04. Božie Telo
Zelený štvrtok 09.04.  Bohoslovci vo farnosti Farský kostol
KC 10.04. Veľký piatok -lektori  Drevo - brigáda
Kúpeľná kaplnka
Veľký piatok 10.04.
 Detská sv.o. Kalameny 10.12.09 Nácvik na 1.sv.prijimanie
Biela sobota  Vianočná výzdoba kostola
1.sv. príjmanie
Veľkonočná nedeľa 12.04.  Polnočná sv. omša
Charita - deň detí
Požehnanie pokrmov 12.04.  sv. omša neviniatok Naši poľskí priatelia u nás
Detská sv.omša 16.04.   Prestavba kaplnky
Detská sv.omša - meniny Moniky   Posviacka kaplnky 15.08.2009
Upratovanie kostola   Miništranský turnaj im memorial vdp. Kornela Brtku
Nácvik   Zápas st. pánov a kňazov diecézy
Portréty detí   Miništranský turnaj v Liskovej
Odpustová slávnosť 13.09.09    Odpust v Żabej Woli
Odpust 14.09.09     Dni Tadeáša Salvu
Poďakovanie za úrodu    NY - Manhattan
 Zasadnutie obecného zastupiteľstva    Stavba komína
 Bohoslovci vo farnosti
   Vytie vianočných vencov
 Detská sv.omša 10.12.09    Birmovanci na brigáde
 Vianočná výzdoba kostola    Medené rýmsy na kostole
 Polnočná sv.omša    Kríže pre Taliansko
 Narodenie Pána -sv.omša    Jasličková pobožnosť
     Darček pre miništrantov
     

 

Pocet navstevnikov stranky: