Mapa stránok

FOTO GALÉRIA

 

FOTO GALÉRIA -> 2011
     Lúčky                       Kalameny Akcie vo farnosti
Detská sv.omša - 20.1.  Požehnanie domov Voľby do farských rád 
Jozef a Anna Salák-60r.manželstva Detská sv.omša  Odovzdávanie dekrétov členom farských rád 2.2.Hromnice
Detská sv.omša 24.2.
 Detská sv.omša - 20.1. Púť do Sv.Zeme
90.výročie vysviacky Jána Vojtašáka  Detská sv.omša 24.2.
Púť do sv.Zeme II.
Krížová cesta - birmovanci 11.3. Krížová cesta - deti z Lúčok 25.3.  Vzkriesený Kristus
 Krížová cesta - birmovanci 18.3.  Krížová cesta - deti z Kalamien 27.3.  Blahorečený Ján Pavol II
 Krížová cesta - za nenarodene deti -25.3. Krížová cesta 1.4.2011 Birmovanci-Písomka 
 Krížová cesta 27.3. Kvetná nedeľa  úprava okolia fary 
 Žiacka krížová cesta Zelený štvrtok  Noc kostolov 
Krížová cesta lektorov Veľký Piatok   športové popoludnie
Kvetná nedeľa Biela Sobota Krakow
Zelený štvrtok  Veľkonočná Nedeľa Miništrantský turnaj 
Veľký piatok  Odpustová slávnosť  Bosí Karmelitáni vo farnosti 
 Jozef a Zdenka Bednárikovci 60. výročie sobáša sv.omša po prvom sv. príjmaní  Futbal.zápas Kňazi vs starí páni 
Boží hrob Detská sv.omša-Misie Návšteva z Močenka 
 Biela Sobota Karmelitáni Dni Tadeáša Salvu
 Veľkonočná Nedeľa Božie Narodenie Živý Betlehem
rev.Edward Worthy Polnočná sv.omša Betlehem v prírode
Detska sv. omša 12.5 Vianočná výzdoba Dobrá novina-sv.omša
Detská sv.omša-Dobrý pastier     
Ukončenie šk.roku     
Božie telo     
Nový šk.rok 2011/2012     
Odpustová slávnosť 14.9.     
Krsty     
Detské sv.omše-október     
Nedeľa Krista kráľa    
Detská sv.omša 17.11    
Detská sv.omša-Misie    
Karmelitáni    
Pamiatka zosnulých    
Detska sv.omša 11.11    
Zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.12.    
Božie narodenie    
J.E.kňažné Elisabetha a Jolanta    
Vianočná výzdoba    
Polnočná sv.omša    

 

Pocet navstevnikov stranky: